Reinigen van reflectoren en armaturen

Optimaliseren van het groeilicht door reiniging

Om de beste lichtopbrengst te realiseren gaan wij als volgt te werk:

Aanvullend op de prijsaanvraag kunt u kiezen voor een nulmeting oftewel een proefmeting. Zo’n proefmeting helpt uitstekend om de om u een realistisch beeld te geven van de mogelijkheid tot optimalisatie van het groeilicht. Door dit resultaat inzichtelijk te krijgen, kunt u weloverwogen tot actie overgaan. Vervolgens kunt u de keuze maken om de reiniging bij u op locatie uit te laten voeren of bij LightShine. De werkwijze wordt afgestemd op uw locatiekeuze. Tot slot wordt er een resultaatmeeting gedaan waarbij aantoonbaar het verschil aan u kenbaar wordt gemaakt middels een vakkundig meetrapport.

Uw winst laten berekenen
Kies uw reflector

Wilt u weten hoeveel winst u kunt behalen bij het reinigen van uw reflectoren en lampen? Wij berekenen voor u uw huidige reflectiepercentage en lichtopbrengst en de te verwachten lichtopbrengst na reiniging. Zo kunt u weloverwogen een beslissing nemen.

Resultaatbesef door vakkundig meetrapport

LightShine Cleaning beschikt over een meetlaboratorium voor het opstellen van vakkundige meetrapporten. Door het uitvoeren van een nauwkeurige proefmeting, kan met heldere cijfers precies worden aangetoond wat de huidige lichtreflectie is en wat deze na het reinigen zal zijn. Wij vragen een aantal van uw reflectoren aan te leveren en eventueel van verschillende afdelingen, zodat we een goede nulmeting kunnen maken. U weet precies hoeveel winst het reinigen van de reflectoren u oplevert.

Locatie keuze

Wegens hygiënische overwegingen vindt 90% van de reinigingen op locatie van de klant plaats. Om die reden worden de mobiele reinigingsmachines bovendien te allen tijde na elk gebruik volledig ontsmet. Een groot voordeel van reinigen op locatie is dat de reflectoren meteen weer kunnen worden opgehangen. De enige voorwaarden die wij hieraan stellen, is dat onze reinigingsmachine aangesloten kan worden op het leidingwater en dat er een stroomaansluiting beschikbaar is. Daarnaast kunt u er tevens voor kiezen om alle bijkomende werkzaamheden door LightShine Cleaning uit te laten voeren; het welbekende ‘ontzorgen’. Dit houdt in dat niet alleen het reinigen van de reflectoren door ons wordt uitgevoerd, maar tevens het demonteren en het weer monteren van de kappen na de reiniging. Hiermee bieden wij u een complete service met minimale hinder. In sommige gevallen wenst de klant om het reinigen van de reflectoren niet op locatie, maar bij LightShine Cleaning zelf te laten plaatsvinden. Dat is uiteraard geen enkel probleem. Het enige waar ik u extra rekening mee moet houden, is het transport van de reflectoren en het feit dat de reflectoren langer gedemonteerd zijn.

offerte aanvragen
Meetrapport-lightshine

Voorbeeld van een meetrapport

Uitvoering van de reiniging van reflectoren en armaturen

De uitvoering wordt afgestemd op uw locatiekeuze

Reinigen bij u op locatie

  • De mobiele reinigingsmachine wordt op locatie geïnstalleerd en aangesloten op het water- en het stroomnetwerk.
  • Voor maximaal rendement worden bij het monteren eveneens de lampen met speciale bolcleaner van LightShine Cleaning schoongemaakt.
  • De schone reflectoren worden opgestapeld en kunnen vervolgens door u of een medewerker van LightShine Cleaning weer (gefaseerd) gemonteerd worden aan de armaturen.
  • De reflectoren worden in de machine gereinigd en droog geblazen.
  • De vervuilde kappen worden door een medewerker van LightShine Cleaning één voor één op de lopende band van de reinigingsmachine geplaatst.
  • De reflectoren worden (gefaseerd) door u of door een medewerker van LightShine Cleaning gedemonteerd en naar de machine gebracht.

Reinigen bij LightShine Cleaning

  • De reflectoren worden door u gedemonteerd en naar LightShine Cleaning getransporteerd.
  • Alle opgehaalde reflectoren worden door u weer gemonteerd aan de armaturen.
  • De schone reflectoren worden opgestapeld en in onze opslag bewaard totdat u deze op het met u afgesproken moment weer komt ophalen.
  • De vervuilde kappen worden volgens de hierboven omschreven werkwijze in de reinigingsmachine schoongemaakt en droog geblazen.